Tượng Vua Hùng Bằng Đồng Đỏ Cao 2m82

Tượng Vua HÙng bằng đồng đỏ cao 2m82 là mẫu tượng đồng có kích thước rất lớn, rất đẹp, được trực tiếp những nghệ nhân giỏi nhất tại làng nghề tạo dựng và đúc hoàn thiện.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)