Tượng Bác Hồ Ngồi Đọc Báo Bằng Đồng Cao 81cm

Tượng Bác Hồ ngồi đọc báo bằng đồng cao 81cm được chế tác thủ công, tỷ lệ hình khối diện mặt tương đối chuẩn, tượng được dựa theo mẫu tại Đá Chông K9.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)