Tượng Hòa Thượng Thích Thanh Từ Bằng Đồng Cao 81cm

Cơ sở Đúc Tượng Đồng vừa tiến hành chế tác và đúc hoàn thiện tượng Hòa Thượng Thích Thanh Từ trên chất liệu đồng đỏ thanh khiết cao 81cm.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)