Đúc Tượng Truyền Thần Cụ Nguyễn Đức Thùy Bằng Đồng Cao 48cm

Cơ sở Đúc Tượng Đồng vừa tiến hành chế tác và đúc hoàn thiện tượng truyền thần cụ Nguyễn Đức Thùy trên chất liệu đồng đỏ thanh khiết cao 48cm.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)