Tượng Chân Dung Thiền Sư An Lạc Hạnh Bằng Đồng Dát Vàng 9999 Cao 90cm

Nghệ nhân Đúc Tượng Đồng vừa hoàn thiện mẫu tượng chân dung Thiền Sư An Lạc Hạnh bằng đồng dát vàng 99999, với tỉ lệ đạt tới 95%, tượng rất có hồn. Bề mặt dát vàng 9999 nổi bật và sang trọng.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)