Tượng Truyền Thần Bác Phạm Ngọc Anh Cao 48cm Khảm Vàng Bạc

Cơ sở Đúc Tượng Đồng vừa tiến hành chế tác và đúc hoàn thiện tượng truyền thần bác Phạm Ngọc Anh trên chất liệu đồng đỏ thanh khiết cao 48cm.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)