Tượng Lý Thánh Tông Bằng Đồng Đỏ Cao 2m36

Tượng Lý Thánh Tông bằng đồng đỏ cao 2m36 được trực tiếp các nghệ nhân giỏi tại làng nghề Ý Yên – Nam Định đúc hoàn thiện. Đây là mẫu tượng có kích cỡ lớn, tỷ lệ hình khối chuẩn, diện tượng cực đẹp, được đánh giá rất cao bởi các chuyên gia và khách hàng.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)