Tượng Đức Thánh Trần Triều Bằng Đồng Đỏ Sơn Son Thếp Vàng Cao 61cm

Tượng Đức Thánh Trần Triều bằng đồng đỏ sơn son thếp vàng cao 61cm là mẫu tượng thờ đền phủ, điện miếu cao cấp, độc quyền, được đúc hoàn thiện bởi các nghệ nhân cơ sở Đúc Tượng Đồng

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)