Tượng Bác Hồ Ngồi Ghế Bằng Đồng Đỏ Cao 90cm

Tượng Bác Hồ ngồi ghế bằng đồng đỏ cao 90cm là mẫu tượng đẹp với tỷ lệ hình khối chuẩn, diện tượng cực đẹp, được sử dụng phổ biến đặt trong không gian điện thờ, đền thờ hay trong không gian phòng thờ Bác tại các cơ quan nhà nước, tại gia,..

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)