Tượng Ngọc Hoàng Bằng Đồng Đỏ Phấn Diện Sơn Son Thếp Vàng Cao 1m07

Tượng Ngọc Hoàng bằng đồng đỏ sơn son thếp vàng cao 1m07 là mẫu tượng thờ đền, điện được trực tiếp các nghệ nhân cơ sở Đúc Tượng Đồng tạo dựng và hoàn thiện. Đây cũng là một trong những mẫu tượng độc quyền, chỉ có tại cơ sở chúng tôi.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)