Tượng Chân Dung Vua Hàm Nghi Bằng Đồng Đỏ Cao 62cm

Tượng chân dung Vua Hàm Nghi bằng đồng đỏ cao 89cm là mẫu tượng độc quyền được các nghệ nhân cơ sở Đúc Tượng Đồng tạo dựng đúc hoàn thiện trên những tư liệu chuẩn. Xem ngay!

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)