Đúc Tượng Chân Dung Ông Bà Bằng Đồng Đỏ Cao 55cm

Cơ sở Đúc Tượng Đồng vừa hoàn thiện pho tượng chân dung ông bà bằng đồng cực đẹp, tỉ lệ đạt tới 95%. Sản phẩm được đắp mẫu bởi nghệ nhân Phan Trường, mọi công đoạn được kiểm duyệt tỉ mỉ.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)