Tượng Bác Hồ Đứng Vẫy Tay Chào Bằng Đồng Đỏ Cao 40cm

Tượng Bác Hồ đứng vẫy tay chào bằng đồng đỏ cao 40cm được chế tác thủ công, tỷ lệ hình khối diện mặt tương đối chuẩn đẹp được nhiều chuyên gia và khách hàng đánh giá cao.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)