Tượng Di Lặc Như Ý Ngồi Bệ Sen Bằng Đồng Đỏ Cao 48cm

Tượng Di Lặc như ý ngồi bệ sen bằng đồng đỏ cao 48cm được chế tác thủ công, tỷ lệ hình khối diện mặt tương đối chuẩn đẹp được nhiều khách hàng đánh giá cao.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)