Tượng Phật Di Lặc Kéo Tiền Bằng Đồng Dài 78cm Dát Vàng 9999

Tượng Phật Di Lặc kéo tiền bằng đồng dài 78cm dát vàng 9999 có hình dáng ngài kéo bao tiền, xung quanh có 3 cậu bé, trên vai gánh gậy như ý.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)