Tượng Phật Thích Ca Chuyển Pháp Luân Bằng Đồng Cao 70cm

27.000.000

Tượng Phật Thích Ca Chuyển Pháp Luân bằng đồng đỏ cao 70cm màu trầm cổ được trực tiếp các nghệ nhân tạo dựng và đúc hoàn thiện trên chất liệu chuẩn, quá trình gia công kỹ lưỡng đem lại độ hoàn thiện cao, độ bền vĩnh cửu với thời gian

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)