Tượng Phật Thích Ca Bệ Kim Cang Bằng Đồng Đỏ Cao 1m4

Tượng Phật Thích Ca bệ kim cang bằng đồng cao 1m4 ngồi thiện định được chế tác thủ công 100% từ đồng đỏ thanh khiết với kết cấu diện tượng được đánh giá rất cao tới từ giới chuyên gia.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)