Tượng Phật Thích Ca Bằng Đồng Đỏ Cao 2m62

Tượng Phật Thích Ca bằng đồng đỏ cao 2m62 nằm trong dự án thi công đúc 12 bức tượng đồng lớn cho khu du lịch sinh thái suối Bang tại tỉnh Quảng Bình

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)