Tượng Phật Dược Sư Bằng Đồng Đỏ Cao 1m55

Tượng Dược Sư bằng đồng đỏ cao 1m55 màu mộc được cơ sở Đúc Tượng Đồng hoàn thiện theo yêu cầu khu du lịch Suối Bang.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)