Tượng Phật Bà Quan Âm Ngồi Đài Sen Bằng Đồng Đỏ 48cm

Tượng Phật Bà Quan Âm Ngồi Đài Sen Bằng Đồng Đỏ 48cm được chế tác thủ công hoàn toàn, tượng có diện mặt truyền thần, tổng thể hài hòa.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)