Tượng Phật Bà Quan Âm Cưỡi Rồng Bằng Đồng Vàng Cao 25cm

Tượng Phật Quan Âm Cưỡi Rồng là một trong những biểu tượng Phật giáo phổ biến nhất ở Việt Nam. Tượng thường được đặt trong các chùa, đền, nhà thờ họ hoặc bài trí trong nhà, thể hiện mong muốn cầu bình an, may mắn.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)