Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Bằng Đồng Đỏ Cao 2m36

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát Bằng Đồng Đỏ cao 2m36 là mẫu tượng có kích thước rất lớn, được trực tiếp các nghệ nhân hàng đầu tại làng nghề Ý Yên – Nam Định tạo dựng và đúc hoàn thiện. Xem ngay!

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)