Tượng Cửu Long Bằng Đồng Đỏ Cao 1m45

Tượng Cửu Long bằng đồng đỏ cao 1m45 được các nghệ nhân của Bảo Long đúc hoàn thiện theo yêu cầu cho chùa ở Tề Lỗ, Vĩnh Phúc.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)