Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bằng Đồng Đỏ Cao 2m

Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng đồng đỏ cao 2m được hoàn thiện theo yêu cầu cho chùa Phúc Khánh, Phường Vĩnh Hưng, Hà Nội.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)