Tượng Quan Thánh Đế Quân, Châu Xương, Quan Bình Bằng Đồng Cao 39cm

Tượng Quan Thánh Đế Quân, Châu Xương, Quan Bình bằng đồng đẹp cho phòng thờ tư gia, điện thờ. Sản phẩm chế tác thủ công tinh xảo, sắc nét, màu sắc tươi sáng.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)