Tượng Quan Đệ Nhị Thượng Ngàn Bằng Đồng Đỏ Sơn Son Thếp Vàng Cao 90cm

Tượng Quan Đệ Nhị Thượng Ngàn bằng đồng đỏ sơn son thếp vàng cao 90cm là mẫu tượng thờ tứ phủ được chế tác và hoàn thiện trực tiếp bởi các nghệ nhân cơ sở Đúc Tượng Đồng.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)