Tượng Quan Đệ Nhất Thượng Thiên Bằng Đồng Sơn Son Thếp Vàng Cao 90cm

Tượng Quan Đệ Nhất Thượng Thiên bằng đồng đỏ sơn son thếp vàng cao 90cm là mẫu tượng đẹp, được sử dụng phổ biến trong không gian đền thờ, điện thờ tứ phủ. Tượng được trực tiếp các nghệ nhân giỏi tại làng nghề chế tác

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)