Tượng Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh Bằng Đồng Đỏ Sơn Son Thếp Vàng Cao 90cm

Tượng Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh bằng đồng đỏ sơn son thếp vàng cao 90cm là tượng mẫu được sử dụng phổ biến trong không gian thờ đình, đền tứ phủ. Mẫu tượng được hoàn thiện bởi các nghệ nhân giỏi tại làng nghề.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)