Tượng Quan Công Cưỡi Ngựa Bằng Đồng 48cm Khảm Tam Khí

Tượng Quan Công cưỡi ngựa bằng đồng 48cm khảm tam khí là mẫu tượng độc quyền, dòng cao cấp, được sản xuất thủ công 100% bởi các nghệ nhân cơ sở Đúc Tượng Đồng.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)