Tượng Phật Thích Ca Xúc Địa Ấn Bằng Đồng Đỏ Màu Trầm Cổ 1m07

Tượng Phật Thích Ca Xúc Địa Ấn bằng đồng đỏ màu trầm cổ cao 1m07 được trực tiếp các nghệ nhân tạo dựng và đúc hoàn thiện trên chất liệu chuẩn, quá trình gia công kỹ lưỡng đem lại độ hoàn thiện cao, độ bền vĩnh cửu với thời gian

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)