Tượng Phật Thích Ca Niêm Hoa Vi Tiếu Bằng Đồng Đỏ Cao 81cm

Tượng Phật Thích Ca Niêm Hoa bằng đồng đỏ cao 81cm được trực tiếp những nghệ nhân giỏi tạo dựng và chế tác, đúc trên chất liệu chuẩn chất lượng, cao cấp, đem tới độ hoàn thiện cao, độ bền vĩnh cửu với thời gian.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)