Tượng Khổng Minh Gia Cát Lượng Bằng Đồng Khảm Ngũ Sắc Cao 69cm

Tượng Khổng Minh – Gia Cát Lượng bằng đồng khảm ngũ sắc mẫu mới cực đẹp, diện tượng thần thái, uy nghiêm. Với bề mặt khảm điểm vàng 9999, bạc, đồng đầy nghệ thuật và độc đáo.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)