Tượng Chân Dung Ngài Hộ Nhẫn Bằng Đồng Đỏ Cao 1m85

Cơ sở Đúc Tượng Đồng vừa tiến hành chế tác và đúc hoàn thiện tượng chân dung Ngài Hộ Nhẫn cho chùa Thiền Lâm tại Huế.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)