Tượng Bác Hồ Ngồi Ngai 89cm Bằng Đồng Đỏ Trầm Cổ

Tượng Bác Hồ Ngồi Ngai 89cm Bằng Đồng Đỏ Trầm Cổ được đúc thủ công hoàn toàn, bức tượng có diện mặt truyền thần, chất lượng tốt.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)